Bestämmelser i Glaskogens Naturreservat

För att bevara området i befintligt skick så finns det regler som du måste följa när man vistas i området.

Allemansrätt/allemansskyldighet
– detta är inte tillåtet:

 • Att förtöja vid brygga eller strand som ligger på tomtmark.
 • Att bada vid strand som ligger på tomtmark.
 • Att avverka eller skada träd och buskar, bryta ris eller grenar, fläka näver och bark (gäller även vindfällen).
 • Att skada gröda eller gå över nysådda åkrar och skogsplanteringar.
 • Att ta fågelbon eller fågelägg.
 • Att utan lov gå eller färdas över gårdsplaner, villa- och stugtomter samt på privat väg (tomten är området närmast bostadshus och tillhörande uthus; den behöver inte vara inhägnad).
 • Att använda skjul, brunn eller andra anordningar belägna på privat tomt.
 • Att skräpa ner, slänga sopor och avfall. Exkrementer måste alltid grävas ner!
 • Att fiska utan fiskekort eller jaga utan tillstånd.
 • Att föra oljud, t ex spela musik med hög volym.
 • Att skada stängsel och lämna grindar öppna.
 • Att plocka eller gräva upp fridlysta växter.
 • Att beträda arbetsområden.

Reservatsbestämmelser

 • Lämna husvagnen utanför området eller mot avgift på husvagnsparkeringen vid Lenungshammar.
 • De flesta vägarna inom Glaskogen är upplåtna för biltrafik. Respektera dock eventuella avstängningar.
 • Parkera bilen på sådant sätt att den ej hindrar övrig trafik eller annan verksamhet.
 • Visa även i övrigt hänsyn till markägare och ortsbefolkning.
 • Uppträd så att jord- eller skogsbruk inte hindras.
 • Var rädd om mark och vegetation.
 • Låt blommor och fröställningar stå kvar.
 • Tag gärna med hunden, men håll den kopplad.
 • Uppträd så att du inte stör djurlivet.
 • Tälta gärna, men om du vill stanna kvar längre än 2 dygn måste du ha markägarens tillstånd.
 • Kör inte båt med högre fart än 7 knop (undantag enligt stora kartan gäller för delar av Stora Gla)
 • Lämna området som du vill finna det.

Eldning i området

 • Att elda på andra platser än de numrerade iordningställda eldstäderna vid vindskydden och rastplatserna är absolut förbjudet.
 • Kontrollera att elden med all glöd är helt släckt när du lämnar den.
 • Kasta aldrig en glödande tändsticka, en cigarettfimp eller pipstopp på marken. Glöden kan ligga och pyra länge innan den flammar upp. Kasta heller aldrig glasflaskor. Det är mycket vanligt att glas fokuserar solstrålarna så att skogsbrand uppkommer. Dessutom kan glassplitter ge ytterst allvarliga skador på djurlivet.

Mer information om ev eldningsförbud hittar du på Infocenter eller Länsstyrelsen, SMHI eller ladda hem appen Brandrisk ute.

Flaggan nedanför symboliserar totalt eldningsförbud. Brandrisken är mycket stor och det är inte tillåtet att elda när den är hissad.

Glaskogen utsikt Sundsudden