Glaskogens historia

Glaskogen har mycket gamla anor, fornlämningar som stenåldersbosättnngar och fångstgropar finns på flera platser i området. På 1600-talet kom många finnar hit och slog ned sina bopålar. De röjde marken med hjälp av svedjebruk och en del av Glaskogen kallas just ”Finnskogen”. Glaskogen har också långa brukstraditioner i form av flera järnbruk, kopparverk och sågverk. Vid sjön Stora Gla anlades 1857 ett glasbruk. Handblåst fönsterglas från Glava Glasbruk blev en berömd produkt och kan numera ses i eget museum.

Backstuga Gällared
”Bråte-Per” vid sin stuga i Frillesås 1925.

Reservatsbildningen

För att skydda Glaskogens betydande natur- och skönhetsvärden avsatte Länsstyrelsen i Värmland Glaskogen till naturreservat den 28 oktober 1970. I beslutet betonades områdets vildmarkskaraktär och natursköna miljöer med talrika sjöar och vattendrag.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat stiftades 1972 av de i området ingående kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Stiftelsen har till ändamål att verka för friluftslivets utveckling. Sedan 1986 svarar stiftelsen för drift och underhåll av samtliga anläggningar inom reservatet.

Till stiftelsens styrelse är ett rådgivande organ knutet med representanter från Stora Enso AB, reservatsförvaltaren, enskilda markägare, naturvårdsföreningen, jakt- och fiske- vårdsorganisationer.